040-607 65 70                           Företagsgatan 9, 233 51 Svedala

Västeräng Skurup

vasterang-2
vasterang
vasterang-2 vasterang

 Västeräng Skurup

Pågående

Även Skurup fortsätter växa – i egen regi uppför vi nu sex radhus som sedan kommer att följas av ett treplans flerfamiljshus med ett trettiotal lägenheter.