Flintebro Skurup, pågående

På Skurups nya område Flintebro är vi nu igång med det första av tre lägenhetshus. Det kommer att bli tre huskroppar med två våningar och loftgång, lägenheterna blir fördelade på ettor, tvåor och treor.

Brunnshög Lund, avslutat våren 2019

I nordöstra Lund växer en helt ny stadsdel fram, Brunnshög/Solbjer. Med utmärkta kommunikationer i form av E22 bara ett par minuter bort och med den nya spårvägen som leder ner till centrum och centralstation framför dörren tilltalar läget. Här bygger MT Syd för Derome i första etappen fem stycken plusenergihus i form av radhus i tre fulla plan, ytterligare hus är planerade.

Abbekås, klart 2018

På ett område strax norr om Kustvägen fanns ett avstannat område som var tänkt att bebyggas. Under 2016-18 uppförde MTSyd i egen regi 24 stycken enplanshus på 95 välplanerade kvadratmeter.
Området drivs som bostadsrätter.

Barsebäck, klart 2017

Strax väster om motorvägen, mitt emot Center syd, byggdes för Derome under åren 2010-17 hela 57 friköpta villor i tre olika modeller med olika färgsättningar.

Söderslänt, klart 2017

I närheten av kyrkan skapade Derome och MTSyd området Söderslänt under perioden 2010-17. Bebyggelsen består av 28 hus i fem olika storlekar, från 95 – 151 kvadratmeter. Större delen av villorna är friköpta med det finns även ett antal bostadsrätter.

Hjärup, klart 2017

I snabbt växande Hjärup, med ett par minuter till pågatågsstationen, byggde MTSyd för Deromes räkning 2015-17 12st friköpta tvåplansvillor på 132 kvadratmeter.

Genarp, klart 2015

I Genarp byggdes ett mindre antal Deromehus än vad som är vanligt, fyra stycken radhus.

Fullbloden, klart 2015

I Skurup byggde MT Syd i egen regi en och enhalvplans parhus i sten. Dessa levererades med oinredd ovanvåning men flera av husen har sedan dess utvecklats av sina ägare.

Projekt

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

Slider

Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider