040-607 65 70                           Företagsgatan 9, 233 51 Svedala

Dalby

Etapp 1 är klar och inflyttning har skett. Samtidigt fortsätter vi med etapp 2 för att de resterande 21 husen ska vara lika tilltalande när det blir dags för inflyttning strax innan semestrarna.

Västeräng, Skurup

Även Skurup fortsätter växa – i egen regi uppför vi nu sex radhus som sedan kommer att följas av ett treplans flerfamiljshus med ett trettiotal lägenheter.

Segepark, Malmö

På vad äldre malmöbor kallar Östra Sjukhuset  växer en ny stadsdel fram : Segepark. Med Derome som byggherre är vi nu igång med de första fem husen – totalt kommer vi att bygga arton tvåplans radhus.

Vem är vi?

MT Syd AB jobbar med ett trettiotal medarbetare i såväl mindre projekt med delade entreprenader som större totalentreprenader med omfattande projektering och planering.

Genom åren har vi arbetat med såväl renoveringar av befintliga lägenhter som nybyggnation av både en och flerfamiljsbostäder både till oss själva och externa kunder.

Hur kan vi hjälpa er?

Med egen personal och långvariga samarbetspartners erbjuder vi våra
kunder att ta hand om hela projektet.

– Från första spadtaget till sista spiken.

Var finns vi?

Med basen för verksamheten i Svedala nära korsningen E65 och väg 108 befinner vi oss placerade nära mitten på vårt “territorium”. Huvuddelen av vår verksamhet försiggår med tyngdpunkten i södra och sydvästra Skåne längs en tänkt linje från Lund/Landskrona i väster till Ystad/Simrishamn i öster men givetvis är vi flexibla även i detta avseende.