Macklean Skurup

Pågående

Nu är vi i full gång med vårt projekt i Skurups centrum. På det som en gång var känt som “Elglimtentomten” har vi rensat bort det som varit.

I egen regi uppför vi två huskroppar, dels på Södergatan och dels på Kyrkogatan. De kommer att bli i 3,5 plan och innehålla totalt 38 lägenheter avsedda att erbjudas i hyresform. Med hissar och balkonger på gårdssidan är tanken att de teglade fasaderna längs gatorna ska harmoniera med äldre bebyggelse i omgiviningen.

Planerad inflyttning sommaren 2022.

Ystad Leanderklockan

Pågående

I Ystads nya stadsdel Trädgårdsstaden uppför MT Syd tre kraftfulla byggnader med totalt arton Brf Lägenheter. Det handlar om arkitektritade etagelägenheter med stora ljusinsläpp och antingen uteplatser, balkonger eller takterasser – och i vissa lägenheter en kombination av alla.