Avslutat projektet i Limhamn på tio treplans radhus fördelade på två huskroppar omfamnar såväl trädgårdar, gemensamma ytor samt parkering.