Abbekås

Avslutat 2018

På ett område strax norr om Kustvägen fanns ett avstannat område som var tänkt att bebyggas. Under 2016-18 uppförde MTSyd i egen regi 24 stycken enplanshus på 95 välplanerade kvadratmeter.
Området drivs som bostadsrätter.

Barsebäck

Avslutat 2017

Strax väster om motorvägen, mitt emot Center syd, byggdes för Derome under åren 2010-17 hela 57 friköpta villor i tre olika modeller med olika färgsättningar.

Söderslänt

Avslutat 2017

I närheten av kyrkan skapade Derome och MTSyd området Söderslänt under perioden 2010-17. Bebyggelsen består av 28 hus i fem olika storlekar, från 95 – 151 kvadratmeter. Större delen av villorna är friköpta med det finns även ett antal bostadsrätter.

Hjärup

Avslutat 2017

I snabbt växande Hjärup, med ett par minuter till pågatågsstationen, byggde MTSyd för Deromes räkning 2015-17 12st friköpta tvåplansvillor på 132 kvadratmeter.

Genarp

Avslutat 2015

I Genarp byggdes ett mindre antal Deromehus än vad som är vanligt, fyra stycken radhus.

Fullbloden

Avslutat 2015

I Skurup byggde MT Syd i egen regi en och enhalvplans parhus i sten. Dessa levererades med oinredd ovanvåning men flera av husen har sedan dess utvecklats av sina ägare.